Vynuogynas 2018 DSCF0283

Dėmesio! Obelų ir vynuogių sodinukai.

2020 m. pavasar? iš nam? prekiaujame obel? ir vynuogi? sodinukais. Karantino s?lygomis vykdome saugi? nekontaktin? prekyb?. Pirk?jas turi iš anksto telefonu suderinti užsakom? augal? veisles ir kiek?. Perkamus augalus supakuojame. Telefonu suderinamas tikslus preki? atsi?mimo laikas, apmok?jimo ir kitos s?lygos.
D?l augal? ?sigijimo prašome skambinti tel.: 8 616 43304.

Posted in Uncategorized.